Polyfusie

Door de fusie van de leiding met de koppelingen, ontstaat een homogene en dichte eenheid. De buis  en de koppeling worden beide kort verwarmd met een aangepast werktuig waarna de onderdelen op een eenvoudige manier samengedrukt worden. Na enkele seconden is het resultaat een perfecte verbinding zonder kwetsbare naden !

De dubbele wanddikte ter hoogte van de koppelingen zorgt voor een extra versterking, daar waar dit bij traditionele leiding systemen een zwak punt vormt. Dank zij de polyfusie techniek van Aquatherm realiseert u snel en met een gerust hart uw installaties.
 

Dank zij de aanboorzadels is het perfect mogelijk om na de installatie en zelfs na ingebruikname aftakkingen te maken. Het gebruik van deze techniek zorgt eveneens voor een grote besparing op onderdelen en tijd.

Daar waar een traditionele aftakking met een T-stuk 3 soudures vergt, kunt u met de techniek van de aanboorzadels hetzelfde resultaat bereiken met slechts 1 onderdeel. Het volstaat de leiding te doorboren, de opening en de koppeling kort op te warmen en deze beide samen te brengen.